Założenie działalności gospodarczej w formie spółki to przedsięwzięcie, którego podejmuje się coraz więcej polskich przedsiębiorców. Zgodnie z prawem, istnieje kilka opcji, które można wybrać dla siebie, są nimi spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (czyli spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (jako spółki kapitałowe). Bez względu na to, jaki typ spółki wybierzesz, nie ominą cię wszystkie procedury założycielskie.

Umowa spółki, czyli diabeł tkwi w szczegółach

Podstawą działalności każdej spółki jest umowa pomiędzy podmiotami, które zdecydowały się na jej zawarcie. Jeśli jest to spółka kapitałowa jednoosobowa, wtedy kluczowym dokumentem jest akt założycielski. Przed jej podpisaniem warto przemyśleć postanowienia, jakie znajdą się w dokumencie. Chodzi głównie o nazwę, siedzibę, przedmiot działalności wysokość wkładów. Założenia są uzależnione od typu spółki, dobrze więc byłoby je skonsultować z prawnikiem. Przykładowo, w zapisie, dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą znaleźć się informacje, dotyczące walnego zgromadzenia. W umowie spółki komandytowej należy precyzyjnie ustalić wysokość sumy komandytowej. Akt założycielski musi mieć formę aktu notarialnego, który nie jest potrzebny przy zakładaniu spółki jawnej.

Rejestracja podmiotu w KRS

Zanim złożysz wniosek o wpis spółki do rejestru, sprawdź, czy nie wybrałeś opcji spółki kapitałowej. Oznacza to, że najpierw musisz mieć wkład na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołać zarząd (w spółce akcyjnej również rady nadzorczej). Kolejny etap to rejestracja w rejestrze przedsiębiorców. Po zawarciu umowy twój nowo powstały podmiot może bowiem nabywać prawa, ale nie posiada jeszcze osobowości prawnej. W przypadku spółek osobowych jest jeszcze inaczej, dopóki nie zostaną zarejestrowane w KRS, fizycznie nie istnieją. Wniosek o rejestrację należy złożyć w sądzie właściwym dla siedziby spółki, dołączając do niego wszystkie wymagane dokumenty, które dobierane są w zależności od typu spółki. Do wniosku należy również dołączyć dowody wpłat – 250 złotych to opłata sądowa, kolejne 100 złotych dotyczy ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opcja nowoczesna

Istnieje możliwość rejestrowania spółki z o. o., jak również spółki jawnej i komandytowej przez Internet. Ta opcja powoduje zdecydowanie mniejszą ilość formalności, z jakimi należy się uporać. W efekcie otrzymasz jednak znacznie bardziej uproszczoną umowę spółki. Inną propozycją jest zakupienie całkowicie nowej spółki, która jest czystym podmiotem gospodarczym, wyposażonymi we wszystkie niezbędne atrybuty formalne.