Główny Urząd Statystyczny podaje, że wśród polskich przedsiębiorców od wielu lat największą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To one dominują w statystykach zakładanych działalności gospodarczych spośród wszystkich dostępnych spółek prawa handlowego. Według danych z roku 2014 takich podmiotów było ponad 317 tysięcy. Nie jest to przypadkowa popularność, ponieważ kryje się za nią kilka ważkich powodów.

Proces legislacyjny

Pierwsze, co wyróżnia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od pozostałych podmiotów to proces ich tworzenia. Spółka z o. o. jest sztucznym tworem, który opiera się na przyjętych odgórnie celach i założeniach. W myśl ustawodawcy, chodziło o połączenie korzyści, jakie płyną z oddzielenia majątków osobistych wspólników od majątku spółki. Zachowano przy tym jednak niektóre elementy, charakterystyczne dla spółek osobowych. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest więc na gruncie prawa handlowego pewnego rodzaju hybrydą, ale na korzyść jej posiadacza. Łączy bowiem bardzo korzystne cechy spółek osobowych i kapitałowych.

Zalety spółki z o. o.

Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że pozytywnym aspektem spółki tego typu jest brak nadmiernego formalizmu. Dzięki temu wspólnicy mają szeroki zakres swobody w sposobie funkcjonowania czy kształcie jej struktury. Plusem jest niska kwota kapitału zakładowego, niezbędnego do rozpoczęcia działalności a wynosząca 5000 złotych. Dla porównania, w spółkach akcyjnych ten wymóg to już 100 tysięcy złotych. Zaletą jest także to, że spółkę z o. o. można założyć do celów innych, niż tylko gospodarcze, może stanowić podstawę również do realizacji zadań, nie wiążących się z zarobkiem.

Kwestie majątkowe spółki

Warto zwrócić uwagę na dogodność, która dotyczy kwestii majątku spółki. Nie jest on w żaden sposób powiązany z majątkiem wspólników, co oznacza brak odpowiedzialności osobistej za finansowe zobowiązania spółki. Majątek spółki nie podlega również egzekucji, która miałaby zaspokoić osobistego wierzyciela wspólnika. To zupełnie odrębna masa majątkowa. Spółka z o. o. może natomiast wnieść swój wkład do innej spółki kapitałowej, przez co istnieje możliwość uzyskania dochodu.