Z pewnością jak każda praca, praca księgowego posiada zarówno plusy jak i minusy. Nie ma chyba zawodu który posiadałby same plusy, jak i nie ma też takich, które posiadałyby same wady i minusy. Na pewno przed podjęciem zatrudnienia warto jest zastanowić się, czy dane zajęcie ma w naszym odczuciu więcej plusów czy minusów. A jeśli ma więcej minusów, to czy jesteśmy w stanie je zaakceptować lub negocjować z potencjalnym pracodawcą.

Zalety pracy w księgowości

Jakie są zatem zalety i wady pracy w księgowości? Bez wątpienia praca w księgowości ma wiele zalet. Główną jest to, że z reguły jest to zawód, w którym są stałe dobre zarobki oraz generalnie przewidziana możliwość awansu i podniesienia pensji. Ponadto jest to zawód w którym się można ciągle rozwijać i kształcić, co ma istotne znaczenie dla osób ambitnych i dążących do samorealizacji. Kolejnym plusem jest to, że księgowi są i zawsze będą potrzebni, ponadto powstają nowe firmy, a więc z nimi miejsca pracy i dość chłonny rynek pracy. Ten rodzaj pracy nie jest oparty na współzawodnictwie, tylko na wykonaniu powierzonych zadań. Jest to raczej stabilny rodzaj pracy cieszący się dużym prestiżem społecznym.

Wady pracy w księgowości

Minusem tego rodzaju pracy może być jego monotonia, i powtarzalność czynności, a także jej przewidywalność, choć dla niektórych owa przewidywalność może być właśnie zaletą. Kolejną wadą może być także duża odpowiedzialność, jaką za sobą niesie praca księgowego. Jeden drobny błąd może mieć spore konsekwencje i spowodować spore straty, czy skutkować karą ze strony na przykład organu skarbowego. W związku z powyższym, pracę w księgowości można uważać w pewnym stopniu za stresującą.