Istnieją dwa rozwiązania, dotyczące prowadzenia działalności w Estonii. Pierwszą jest założenie oddziału istniejącej już spółki działającej w Polsce, lub założenie nowej odrębnie działającej spółki. Istnieje kilka rodzajów Spółek, które mogą zostać założone przez zagranicznych inwestorów w Estonii. Są to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, partnerska oraz cywilna.

Osaühing w skrócie OÜ to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku nie ma specjalnych wymogów dotyczących obywatelstwa czy miejsca zamieszkania wspólników spółki, przy czym zakłada się istnienie jednego lub kilku wspólników. Wnoszą oni wkład na pokrycie kapitału spółki w wysokości 40,000 koron estońskich czyli 2,550 Euro. Podobnie jak w Polsce, wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki, powstałymi podczas jej trwania. Spółka musi mieć natomiast Zarząd, który jest organem reprezentującym spółkę oraz kierującym jej działalnością. Członkiem Zarządu Może być osoba spoza spółki, musi posiadać zdolność do czynności prawnych.

Aktsiaselts, AS – czyli spółka akcyjna, to spółka z większymi prawnymi obwarowaniami. Kapitał spółki wynosi 400,000 koron estońskich czyli 25,550 Euro. Z członków Zarządu co najmniej połowa musi na stałe mieszkać na terenie Estonii, a także posiadać faktyczną siedzibę na jej terenie.

Usaldusühing lub UÜ to spółka partnerska, jej polskim odpowiednikiem jest spółka komandytowa. Do jej utworzenia potrzeba co najmniej dwóch wspólników, z których jeden odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli-tak zwany komplementariusz, a drugi odpowiada całym swoim majątkiem do wysokości sumy komandytowej-tak zwany komandytariusz.

Tulundusühistu w skrócie TU lub UU, to spółka cywilna w której dwóch lub więcej wspólników działa na mocy zawartej pomiędzy sobą umowy cywilno-prawnej. Nie ma rygoru odnośnie minimalnej kwoty kapitału spółki. Za wszelkie zobowiązania wspólnicy odpowiadają tak Samoa, do pięciu lat po zaprzestaniu działalności. Zysk dzieli się proporcjonalnie do wniesionych wkładów.