Argumentów przemawiających za zakupem gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kilka i to zasadniczo istotnych. Przede wszystkim, decyzja o zakupie już gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej podejmowana w przypadku, gdy potencjalnemu kupcowi zależy na czasie, a także w sytuacji gdy przedsiębiorca chce się uniknąć żmudnej pracy związanej z jej założeniem. Zakup gotowej spółki niewątpliwie pozwala na spełnienie obu powyższych warunków. W zasadzie kupna gotowej spółki można dokonać w ciągu jednego dnia – co obiektywnie rzecz ujmując następuje sprawnie i szybko. Nie ma zatem mowy o bezsensownym marnowaniu czasu i energii.

Spółka czysta czy z historią?

Co więcej, decydując się na zakup gotowego podmiotu mamy możliwość wyboru spośród dwóch alternatyw. Można kupić spółkę istniejącą, która już funkcjonuje jakiś okres czasu na rynku, czyli ma swoje zobowiązania czy jakąkolwiek historię finansową, ale można także zakupić nową spółkę tak zwaną „czystą” lub „uśpioną”. W dużej ilości przypadków gotowe spółki najczęściej są wykorzystywane dla nowych przedsięwzięć i projektów, nierzadko dofinansowanych ze środków unijnych, przy realizacji których musi zostać spełniony szereg warunków formalnych, a każde uchybienie kosztuje cenny czas.

Podstawą uniwersalność Gotowa spółka jest pełnym kompletnym tworem, jest już zarejestrowana, posiada zatem już numer KRS, NIP i REGON – których nie trzeba wyrabiać. Podmiot taki posiada szerokie PKD, które umożliwia przedsiębiorcy prowadzenie biznesu praktycznie w każdej branży oraz prowadzenia dowolnego typu działalności. Taka spółka jest bardzo uniwersalnym podmiotem i jak dalej wyjaśnia, plusem jej zakupienia w formie „uśpionej” jest też relatywnie mały koszt rozpoczęcia działalności. W przypadku braku generowania przychodów mogą one wynieść nawet zero złotych. Pozwala to zatem na znaczne zmniejszenie wydatków związanych ze składkami uiszczanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.