Każdy wykonywany zawód, w tym profesja księgowego, ma swoje plusy i minusy. I to o nich należy pomyśleć, analizując je po kolei, kiedy zastanawiamy się nad przyszłym zawodem, lub też zmianą profesji. Zapotrzebowanie na ten zawód będzie istniało zawsze, co więcej, wiąże się on z pewnym prestiżem społecznym. Bez wątpienia praca księgowego ma sporo zalet. To dość przewidywalne, choć nieco monotonne zajęcie dające stałe zarobki oraz konkretne możliwości awansu i podniesienia pensji. W czasach, gdy wiele osób pracuje wyłącznie w oparciu o umowy śmieciowe, borykając się z godzinami nadliczbowymi oraz brakiem perspektyw rozwoju, taka stabilizacja wydaje się wymarzona. Zwłaszcza, jeśli planujemy zaciągnąć zobowiązanie finansowe na wiele lat, na przykład w postaci kredytu na mieszkanie. Księgowy, pracujący na etat, jest świetnym partnerem do rozmów o kredyt w dowolnym banku.

Możliwość rozwoju księgowego

Księgowemu nie grozi stagnacja zawodowa. Wielość przepisów, dotyczących rachunkowości jak również częsta ich nowelizacja sprawiają, że jeśli tylko lubisz się uczyć, możesz się ciągle rozwijać i kształcić. Dla osób ambitnych, dążących do samorealizacji to ważki argument. Kluczowe jest wykształcenie, dobrze więc, aby księgowym został absolwent ekonomicznej uczelni o dobrej renomie. Jednak nawet najlepszy dyplom nie pomoże, jeśli księgowy nie będzie elastyczny i nie dopasuje się do specyfiki tego zawodu. W dynamicznie rozwijających się firmach nieraz zmieniają się obowiązki podatkowe. Trzeba umieć im sprostać z korzyścią dla firmy, co wymaga dużej zręczności i uczciwości, by sumiennie wypełniać powierzone zadania.

Dobry księgowy, czyli jaki?

Idealny kandydat na to stanowisko powinien być ambitny. Nie poprzestanie wyłącznie na wyuczonej wiedzy i doświadczeniu, zdobywanym każdego roku. Będzie szukał możliwości do dalszego rozwoju, drążył zagadnienia, dotyczące jego dziedziny, otwierał się na nowe możliwości. Zaangażowany w swoją pracę księgowy to skarb dla firmy, ponieważ to jemu powierza się wszystkie kwestie finansowe. Lojalna kadra pracownicza, zwłaszcza w newralgicznych sektorach biznesu to niezbędny element na drodze do sukcesu. Jednocześnie pracując jako księgowy, należy się nastawić na działanie w stresie. Kandydat do tego zawodu musi więc umieć powściągnąć emocje, zwłaszcza w sytuacjach napiętych, gdy ma do czynienia z audytorami bądź kontrolami skarbowymi. Powinien także dobrze współpracować z ludźmi oraz mieć wysoką kulturę osobistą.