Aby pracować w zawodzie księgowego niezbędne jest ukończenie studiów wyższych, przy czym najbardziej pożądane kierunki to ekonomia, finanse i rachunkowość. Alternatywą jest także marketing lub zarządzanie. Niezaprzeczalnie księgowość jest nierozerwalnie związana z liczbami, dlatego też przyszły kandydat na księgowego nie powinien mieć większych problemów z matematyką. Zdarza się jednak, że księgowymi zostają osoby, które nie ukończyły studiów związanych z finansami.

Księgowości można nauczyć się także na studiach podyplomowych oraz aktualnie bardzo popularnych kursach. Absolutną minimum są podstawy księgowości, podstawowe przepisy- to jest ustawa o rachunkowości, podstawy prawa księgowego oraz finansowego. Istnieje także możliwość ubiegania się o certyfikat księgowego, który jest poświadczeniem posiadanych umiejętności, uzyskanie certyfikatu wymaga jednak spełnienia określonych warunków.

Mogą się o niego ubiegać osoby, które mają trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku rachunkowość, osoby posiadające trzyletnia praktykę w prowadzeniu księgowości oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a także mające dwa lata praktyki w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin państwowy sprawdzający umiejętności. Zawód księgowego należy do grona tych zawodów, w których należy się nieustannie doskonalić i doszkalać, aby być na bieżąco z przepisami.