Jako, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych, to najczęściej tych gotowych form poszukują klienci. Jednak coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć inne spółki handlowe-komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Spółka komandytowo-akcyjna może zostać założona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne.

Jedna z nich musi być komplementariuszem i jedna akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki i może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik lub prokurent spółki. Komplementariusz natomiast odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Przy zakładaniu spółki komandytowo-akcyjnej wymaga się wprowadzenia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Zalety zakupu spółek komandytowych

Korzyści płynące z zakupu gotowych spółek komandytowych, a także komandytowo-akcyjnych są oczywiste. Podobnie jak w przypadku zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na zaoszczędzenie czasu związanego z rejestracją, który jest dużo dłuższy, niż czas zakupu – możemy go dokonać w przeciągu jednego, dwóch dn. Co więcej, działalność związaną z prowadzeniem spółki możemy rozpocząć już w dniu jej zakupu. Jednak przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że niezbędne będzie dokonanie pewnych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany te dotyczą takich kwestii jak: zmiana nazwy spółki, rodzaju spółki, zmiana adresu siedziby spółki, a także informacji związanych z reprezentacją spółki oraz wszelkimi kwestiami dotyczących wspólników. Wprowadzenie zmian ma na celu dopasowanie zakupionego podmiotu do potrzeb nowego właściciela, rodzaju prowadzonej działalności oraz branży, w której będzie działać spółka.

Cena zakupu spółki komandytowej

Koszt zakupu gotowej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest przybliżony do kosztu zakupu innych spółek jest to kwota rzędu 3 – 4 tysiące złotych, do których należy doliczyć koszt kapitału zakładowego.

Zapoznaj się z naszym cennikiem!

Zapoznaj się z naszym cennikiem!