Decydując się na prowadzenie własnej działalności dobrze jest się zastanowić w jakiej formie prawnej chcielibyśmy funkcjonować. Duże znaczenie ma tutaj struktura organizacji oraz branża w której będziemy działać. Na szczęście zapisy prawne dają przedsiębiorcom szeroki wachlarz możliwości wyboru odnośnie rodzaju spółek handlowych.

Nr 1 wśród spółek!

Najbardziej popularną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z pewnością ze względu na ową ograniczoną odpowiedzialność wspólników, za zobowiązania spółki. Równie dużym powodzeniem cieszą się spółki cywilne. Jest to dobre rozwiązanie dla przede wszystkim niewielkich przedsiębiorstw, które zatrudniają małą ilość osób. Spółka cywilna w przeciwieństwie na przykład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej.  Nie stanowi ona zatem samodzielnego podmiotu prawa. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia – nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku osobistego każdego ze wspólników, stanowiącego ich współwłasność. Spółka cywilna nie może mieć zatem firmy, a zasady jej funkcjonowania określa prawo zobowiązań.

Spółka jawna – na czym polega

Spółka jawna to spółka osobowa, dla odmiany prowadzi działalność pod własną firmą, nie posiada ona jednak osobowości prawnej. Majątek, który posiada spółka jawna stanowią wkłady wniesione. Nie wymaga zgromadzenia określonego kapitału przez wspólników, wystarczą wkłady wnoszone przez nich do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Wszyscy wspólnicy bez wyjątku, odpowiadają solidarnie za zobowiązania utworzone przez spółkę jawną bez ograniczenia, całym swoim prywatnym majątkiem. Głównym zadaniem wspólników spółki jest przede wszystkim godne reprezentowanie spółki na zewnątrz, wobec innych podmiotów gospodarczych oraz osiągnięcie zadowalającego zysku.