Niewątpliwie to od księgowego wiele zależy w danym przedsiębiorstwie. Z pewnością zawód księgowego nie jest dla każdego. Czym więc powinien wykazywać się kandydat na księgowego? Co jest oczywiste, oprócz posiadanej wiedzy osoba, która chce zostać księgowym musi posiadać pewne predyspozycje i cechy, które pozwolą mu na właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań.

Dobry księgowy jest sumienny, cierpliwy oraz skrupulatny, niechaotyczny- są to bardzo pożądane cechy, zwłaszcza w kontekście wymogów związanych prowadzeniem księgowości z płaceniem podatków. Zazwyczaj osoby będące księgowymi cenią sobie ład i porządek. To osoba ambitna i zaangażowana w swoją pracę, która stale poszerza zdobytą już wiedzę, ale także lojalna i godna zaufania- zwłaszcza dla podejmowanych przez księgowego decyzji, które mogą być nierzadko kluczowe dla funkcjonowania firmy. Przyszły księgowy na pewno powinien być odporny na stres.

W brew co mogłoby się wydawać, praca księgowego może być stresująca, choćby nawet w odniesieniu do obowiązujących terminów czy innych napiętych sytuacji takich jak kontrole czy audyty. Dobry księgowy powinien umiejętnie pracować w zespole, precyzyjnie przekazywać informacje oraz umieć opanowywać sytuacje kryzysowe, a także odznaczać się wysoką kulturą osobistą, co ma istotne znaczenie w sytuacjach, gdy wymagana jest współpraca z kontrolerami, audytorami czy urzędnikami państwowymi.