Cudzoziemiec, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą w Estonii musi spełniać dwa podstawowe warunki, bez których założenie jakiejkolwiek spółki będzie niemożliwe. Po pierwsze niezbędne jest pozwolenie na pobyt, po drugie na pracę. Pobyt który, nieprzekraczający 90 dni nie wymaga zalegalizowania. Jednak po upływie tego okresu, trzeba wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt. Osoba, która stara się o zatrudnienie ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od otrzymania pozwolenia na pobyt – jest ono wydawana na okres pięciu lat, przy czym po upływie tego czasu może ono być przedłużane automatycznie.

Złożenie działalności w Estonii jest regulowane przez Kodeks Handlowy Republiki Estonii. Najprostszą i zarówno najpopularniejszą formą założenia oraz prowadzenia własnej działalności przez obywateli Unii Europejskiej w Estonii jest Füüsilisest Isikust Ettevotja w skrócie FIE, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. W Estonii samodzielną działalność gospodarczą mogą otworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym osoba prawna musi obligatoryjnie zarejestrować się w Rejestrze Handlowym, osoba fizyczna może to zrobić na własne życzenie, jeśli jest płatnikiem VAT. Zarówno w jednym jaki i w drugim przypadku opłata za wpis do rejestru Handlowego wynosi 500 koron estońskich.

Jednoosobową firmę w Estonii można z powodzeniem założyć przez internet, poprzez Portal Rejestracji Firm, gdzie dokonanie wszystkich formalności trwa zasadniczo jeden dzień. Rejestracja wymaga podanie miejsca zameldowania w kraju, uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz wybór typu prowadzonej działalności z Estońskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych. Jeśli prowadzona działalność wymaga posiadania licencji, należy takową licencję wyrobić. Osoba chcąca prowadzić działalność w Estonii oprócz założenia działalności ma możliwość utworzenia oddziału już prosperującej firmy w Polsce. Wtedy oddział funkcjonuje na takich samych warunkach jak w Polsce, wymagane jest jednak aby do nazwy firmy dodać oznaczenie „Esti filiaal” co oznacza dosłownie „oddział w Estonii”. Oddział firmy może na terenie Estonii zawierać kontrakty i podejmować zobowiązania.