Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej przedsiębiorca, musi liczyć się z poniesieniem kosztów, zarówno w przypadku gdy chce założyć całkiem nową spółkę – koszty rejestracji, jak i gdy decyduje się na zakup gotowej spółki.

Cena spółki zależna od rodzaju

Gotowe podmioty można spotkać w różnych cenach. Jest ona uzależniona przede wszystkim od tego jak długo spółka z ograniczona odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku, czy może jest zupełnie nowym, czystym tworem. Co do zasady, koszt zakupu spółki z dłuższym stażem jest o wiele wyższy, aniżeli koszt nabycia czystej, dopiero co założonej spółki. Zależność ta jest spowodowana koniecznością ponoszenia comiesięcznych kosztów – opłat – związanych z obsługą rachunkową lub księgową spółki z ograniczona odpowiedzialnością – taka spółka nawet „uśpiona” jest prawnie zobowiązana do prowadzenia rozrachunków księgowych. Koszt zakupu spółki z historią będzie wyższy, uzależniony od wartości firmy. Cena rynkowa gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oscyluje w granicach tysiąca złotych.

Na tym jednak nie koniec…

Nie jest to jednak koszt ostateczny związany z rozpoczęciem działalności. Do tej kwoty należy doliczyć także wszelkie opłaty, które należy uiścić do Krajowego Rejestru Sądowego z tytułu dokonania niezbędnych zmian w rejestrze sądowym. Zmiany te głównie dotyczą nazwy spółki, siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rodzaju działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności), rodzaju i sposobu reprezentowania spółki, a także zmiany w liczbie wspólników oraz zmiany ich praw i obowiązków.

Koszt za dokonanie zmian uzależniony jest od ilości wprowadzanych zmian. Przeważnie oscylują one w granicach tysiąca złotych. Do ogółu wydatków należy doliczyć jeszcze wszelkie opłaty notarialne, które nie są stałe i mogą wahać się w zależności od kancelarii od stu pięćdziesięciu do trzystu złotych.

Sprawdź nasz cennik!