Praca w księgowości w powszechnej opinii kojarzona jest z nieustającą, permanentną monotonią i nużącym sprawdzaniem setek słupków złożonych z cyfr. Nic bardziej mylnego. Od tego jak funkcjonuje księgowość w danym przedsiębiorstwie zależy tak naprawdę funkcjonowanie całej firmy, będąc niejako jej fundamentem. Wbrew obiegowej opinii praca w księgowości jest daleka od takiej, za jaką ją się uważa.

Pierwotnie zadania oraz rola księgowego sprowadzała się do prowadzenia rachunkowości firm, czyli żmudnego sprawdzania słupków liczb oraz sprawdzania, czy strona „winien” jest zgodna ze stroną „ma”. Taki rodzaj pracy może faktycznie wydawać się mało interesujący i nudny, zwłaszcza mając na uwadze perspektywę wieloletniej pracy w danym zawodzie – nie bez powodu do tej profesji przylgnęło wiele stereotypowych łatek. Nie mniej, jest to na pewno zawód z tradycja. Współcześnie księgowy cieszy się o wiele lepszym prestiżem i poszanowaniem społecznym, a niżeli wcześniej. Ma także o wiele szerszy zakres kompetencji, znacznie bardziej rozbudowane i skomplikowane zadania, a także, co jest naturalną konsekwencją znacznie zwiększoną odpowiedzialność.

Przed księgowym postawionych jest obecnie wiele wyzwań, związanych z wykonywaniem przez niego zadań. Przede wszystkim musi on być biegły w rachunkowości, umieć prowadzić księgi rachunkowe czy ewidencję zdarzeń w oparciu o dowody księgowe. Musi także posiadać biegłą umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i podatkowych, potrafić współpracować z urzędnikami różnych instytucji takich jak Urząd Skarbowy czy Główny Urząd Statystyczny, a także kontrolerami czy audytorami.

Ponadto powinien być dobrym doradcą i umieć podejmować odpowiednie dla przedsiębiorstwa decyzje oraz przewidywać ich konsekwencje. Księgowi zajmują się także dokonywaniem transakcji finansowych, sprawdzaniem aktywów i pasywów czy ustalaniem wyników. Są to jak widać bardzo odpowiedzialne zadania.